สำนักงบฯ สุดอดกลั้น รัฐไม่ควรยุ่งงบลงทุน

สำนักงบฯ สุดอดกลั้น รัฐไม่ควรยุ่งงบลงทุน
สำนักงบประมาณอึดอัด ถูกบีบให้เร่งทำงบปี 50 แนะคุณสมบัติผู้ดีรัฐบาลรักษาการ ไม่ควรผลีผลาม  ตั้ง ลงทุนใหม่เพราะอาจเกิดข้อครหาเรื่องหาเสียง แหล่งข่าวจากสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 อย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่รัฐบาลควรระมัดระวังอย่างมากคือ การกำหนดเรื่องการลงทุน      ใน โครงการใหม่ในระหว่างช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาททางเมือง และขัดต่อวินัยทางด้านการคลัง เพราะการก่อสร้างโครงการลงทุนใหม่ อาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างฐานเสียงทางการเมืองได้    ในช่วงระหว่างที่มีรัฐบาลรักษาการ  หลักของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะเน้นที่เรื่องการเบิกจ่ายงบประจำ เช่น เรื่อง ของเงินเดือนข้าราชการก่อน    ส่วนงบลงทุน จะเน้นที่โครงการลงทุนที่มีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก เช่น ถ้าเป็นโครงการของกระทรวงคมนาคม ควรจะเน้นที่เรื่องการซ่อม สร้างถนนที่ชำรุดทรุดโทรม หรือสร้างโครงการสาธารณูปโภคที่จำเป็น     ดังนั้น ถ้าต้องการจะลงทุนในโครงการใหม่ เช่น โครงการส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าก็ควรรอรัฐบาลใหม่มาตัดสิน เพราะถือว่าประชาชนยังไม่เดือดร้อน แต่ถ้าหากงบลงทุนที่ใช้      ในการก่อสร้างเป็นเงินที่กันมาจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง ก็สามารถดำเนินการได้ไม่ขัดต่อวินัยด้านการคลัง สำหรับการเร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 นั้น ทางนายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์       ได้พยายามเจรจาเพื่อมอบหมายให้สำนักงบประมาณ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2550 เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยเร่งรัดขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ จาก 125 วันให้สามารถเริ่มใช้งบประมาณใหม่ได้ทันก่อนสิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2550   ที่ผ่านมา รัฐบาลนี้ไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องวินัยทางด้านการคลังมากนัก ถึงขนาดร้องขอให้สำนักงบประมาณไปล็อบบี้  ส.ว.  ส.ส.  และฝ่ายค้าน ให้ช่วยเร่งพิจารณางบประมาณ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงบประมาณแหล่งข่าวกล่าว สำหรับประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง ในปีงบประมาณ 2550 มีวงเงินจำนวน 3.46 แสนล้านบาท  ยังไม่นับรวมแผนลงทุนของ ปตท. อีกประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับงบลงทุนในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งมีวงเงินที่ขออนุมัติเบิกจ่ายแค่ 2.64 แสนล้านบาท     ทั้งนี้ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2550 มีงบลงทุนใหม่คิดเป็นวงเงิน 2.58 แสนล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุน             โครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม มีวงเงินลงทุนใหม่กว่า 1.47 แสนล้านบาท โดยมีโครงการที่สำคัญ    เช่น โครงการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 6.1 หมื่นล้านบาท   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1.5 หมื่นล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3.7 หมื่นล้านบาท                                                                           โพสต์ทูเดย์  17  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)