การประคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น


การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน รอบที่ ๖

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 รายงานสดจากการประเมินตรวจสอบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง มีศาสตราจารย์ ทญ.ดร วิสาขะ ลิ่มวงศ์ เป็นคณบดี ปีนี้เป็นครั้งที่ ๖

 การรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นโดยทีมงานรองคณบดีเห็นได้ว่ามีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว และ มีจุดเด่นในด้านการบริการวิชาการ เช่น การออกหน่วยทันตแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีโรงพยาบาลทันตกรรม ที่ทันสมัยรองรับการฝึกของนิสิตเป็นอย่างดี

ภาพที่ ๑ ผศ.ดร.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ รองคณบดีฝ่ายคลินิกและหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล(คนยืน) และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นั่ง) อาจารย์ ทันตแพทย์ไพบูลย์ จิตประเสริฐ กำลังเตรียมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการ

ภาพที่ ๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ขวาสุด รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง (เสื้อเหลือง) จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.น ผศ.ทพ.เฉลิมพงศ์ ชิตไทสง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.น กรรมการกำลังนั่งฟังการสรุปผลการดำเนินการปีการศึกษา ๒๕๔๘

ภาพที่ ๓ หลังจากที่คณะกรรมการฟังคำสรุปผลการประเมินตนเอง แต่ละท่านก็เริ่มตรวจเอกสารตามที่ได้ดำเนินการจริง เพื่อเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ และ หาแนวทางเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

JJ

หมายเลขบันทึก: 39400เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2006 11:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
  • สวัสดีครับอาจารย์  
  • คณะสหเวชศาสตร์กำลังเตรียมประเมิน QA ของคณะวันที่ 20 กรกฎาคม ครับ

 Scientist เรียนท่าน SuperBoy

 รับทราบครับ เมื่อเช้านั่งรถมาหน้าคณะเห็นท่านแวปๆครับ ใส่เสื้อสีเหลืองสดใสทีเดียว

 ยินดีครับที่ท่านจะประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พบท่านคณบดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ที่ UKM เห็นว่างานที่คณะกำลังเข้มข้นครับ

  • ได้รับโทรศัพท์จากท่านอาจารย์ JJ ตอนค่ำวันที่ 18
  • ได้รับนัดที่จะไปร่วมประชุม BAR วางแผนจัดงาน เพื่อพัฒนาคุณอำนวยของมน. ตอนเที่ยงวันพุธ
  • แต่ตอน 2 ทุ่มกว่าๆ ทางเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ซึ่งทำงานดึกๆ แทบทุกวันบอกว่าหัวหน้าภาควิชาฯ นัดประชุมวันพุธตอนเที่ยงครึ่ง เรื่องการหาข้อสรุปงบประมาณ โครงการต่างๆ ในปี 2550 ซึ่งงบที่ขอมาในภาพรวมเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ
  • ผมเลยบอกทางเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่เข้าประชุม และให้หัวหน้าภาพใช้ดุลยพินิจเรื่องงบประมาณได้เลย เพราะว่าผมมีแค่ 1 โครงการสามารถปรับตัวได้เพื่อความเหมาะสม
  • ลืมให้ข้อคิดเห็นไปครับ
  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ นับว่าเป็นคณะหนึ่งที่มีคุณภาพครับ จากการที่ได้สัมผัสการทำงานด้วยมาระยะหนึ่ง
  • โดยเฉพาะหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ฯ ครับ

Dear Prof.BeeMan and SuperBoy

 Thank so much for your cooperation.

 I hope you'll enjoy with our KFC(oP)Poowann2.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี