ติดต่อ

  ติดต่อ

งานครั้งที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์การและนอกองค์การ เช่นการรับโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอีเมลล์ การใช้อินเตอร์เน็ต

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 39399, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

ความเห็น (1)

ทดสอบการใช้งานค่ะ