งานครั้งที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์การและนอกองค์การ เช่นการรับโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอีเมลล์ การใช้อินเตอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราพร โรจรัตน์ความเห็น (1)

ทดสอบการใช้งานค่ะ