มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO

สคส. ไม่รับจอง เพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องผู้ลงทะเบียน ขอให้ติดต่อ กพร. เท่านั้น

มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO

 

         วันนี้ เจ้าหน้าที่ กพร. ลงโฆษณาเรื่องนี้ในมติชน หน้า ๓     ประกาศว่าใครจองก่อนได้ก่อน    ซึ่งไม่ตรงกับข้อตกลงกับ สคส. ว่าให้เป็นการประชุมปิด    ผู้เข้าร่วมโดยการเชิญเท่านั้น   

         ทำให้มีคนโทร มาลงทะเบียนจองกับ สคส.     ขอประกาศว่า สคส. ไม่รับจอง เพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องผู้ลงทะเบียน    ขอให้ติดต่อ กพร. เท่านั้น

          โปรดทราบทั่วกัน

 

วิจารณ์ พานิช

๑๘ กค. ๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)