KM กับการพัฒนาคุณธรรม

KM กับการพัฒนาคุณธรรม


          วันที่ 13 ก.ย.48    ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th)   หลายโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม   ใช้วิธีการจัดกิจกรรมให้กลุ่มคนได้ปฏิบัติร่วมกัน   แล้วนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์มา ลปรร. กัน   ทำเป็นวงจรหมุนเวียนเรื่อยไป   ซึ่งนี่คือ KM   ยิ่งมีการบันทึกเรื่องราวของความสำเร็จและการตีความยิ่งเป็น KM    ซึ่งในกรณีเหล่านี้จะเน้นการตีความในเชิงคุณธรรมจริยธรรม


          เรื่องคุณธรรมกับ KM มีส่วนที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง   คือเน้นที่ความรู้ฝังลึก   ความรู้เชิงคุณธรรมจริยธรรมมีส่วนน้อยมาที่เป็นความรู้แจ้งชัด   เกือบทั้งหมดเป็นความรู้ฝังลึกซึ่งเป็นความรู้ที่กำหนดพฤติกรรม   ดังเราจะเห็นคนที่เราเห็นว่าก็ทั้ง ๆ ที่รู้ (ความรู้แจ้งชัด) แต่ก็ยังปฏิบัติสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามความรู้ (แจ้งชัด) นั้น   คำอธิบายก็คือบุคคลผู้นั้นมีความรู้ฝังลึกไปในทางตรงกันข้ามกับความรู้แจ้งชัด   และความรู้ฝังลึกมีอิทธิพลรุนแรงกว่าความรู้แจ้งชัด   พฤติกรรมของบุคคลจึงออกมาตามอิทธิพลของความรู้ฝังลึก


          ตัวอย่างโครงการที่น่าชื่นชมและมี “KM Inside” คือโครงการอบรมผู้นำยุวชนศาสนสัมพันธ์  ดำเนินการโดยวิทยาลัยแสงธรรม   ซึ่งเป็นโรงเรียนของศาสนาคริสต์   ดำเนินการ 3 วัน   ในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์   เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมี 60 คน   เป็นผู้ถือศาสนาอิสลาม 20 คน,   คริสต์ 20 คน,  และพุทธ 20 คน   ที่เริ่มการอบรมในวันศุกร์ก็เพื่อให้เป็นวันที่คนมุสลิมไปสวดที่โบสถ์   เยาวชนมุสลิมก็ไปร่วมสวด   ส่วนเยาวชนคริสต์ & พุทธ   ไปสังเกตการณ์   ตกกลางคืนก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจพิธีกรรม,  หลักคำสอน   และการปฏิบัติตามหลักศาสนา   ใน 2 วันต่อมาก็หมุนเวียนไปโบสถ์คริสต์และพุทธ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วงกลางคืนเช่นกัน   ทีมงานของศูนย์คุณธรรมที่ไปร่วมสังเกตการณ์มีความเห็นว่าการอบรมนี้ได้ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างศาสนาและเกิดมิตรภาพระหว่างเยาวชนต่างศาสนาได้อย่างดีมาก


          ผมได้เสนอแนะให้ทางศูนย์คุณธรรมตรวจสอบว่าวิทยาลัยแสงธรรมได้บันทึกคำสนทนา   และประเด็น “ขุมความรู้” เกี่ยวกับศาสนาจากการ ลปรร. ไว้หรือไม่   ถ้าได้บันทึกไว้น่าจะจัดพิมพ์เป็นหนังสือออกเผยแพร่


          อีกโครงการหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮามากคือ   โครงการแผนที่คนดี  เกาะลันตา  จ.กระบี่   ดำเนินการโดยมูลนิธิอาศรมศิลป์  รร.รุ่งอรุณ   ซึ่งผมเคยเอาบันทึกของคุณมิรามาลงบล็อกได้แล้ว (click)   คราวนี้ขอเอา Ppt. ของการติดตามดครงการนี้มาฝาก 2 ชุด
1.      แผนที่คนดี (click)
2.      กระบวนการทำงานแผนที่คนดี slide 1-7(click)slide 8-14  (click)

 

      

    บรรยากาศการประชุม ๑                      บรรยากาศการประชุม ๒


วิจารณ์  พานิช 
   13 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้ฝังลึก#คุณธรรมจริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 3935, เขียน: 15 Sep 2005 @ 10:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)