จากข่าวประจำการเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับซาอุฯ ทำให้น้ำมันแพงมาก เพิ่งจากเดิมเป็น 2 เท่าตัว ไหนจะภัยจากธรรมชาติ  อินโดนีเซียก็เกิดแผ่นดินไหว  ยุคน้ำมันแพงจะอยู่อย่างไร จึงจะดี คงต้องประหยัดและรัดเข็มขัดตัวเอง  รัฐบาลน่าจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนบ้าง เช่น

1. จัดระบบการจราจร มีทางให้รถจักรยานวิ่งได้ เพราะไม่ต้องใช้น้ำมัน อย่างน้อยๆ ถ้าเดินทางไปไหนไม่ใกล้ ก็ใช้รถจักรยานแทนได้ น่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

2. พัฒนาระบบการขนส่งให้ดีขึ้น  มีความปลอดภัย  ไม่ต้องรอนาน 

3. กำหนดการใช้รถยนต์ ผู้ที่จะขับรถยนต์ได้ควรออกเป็นกฎหมาย ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป