กว่าจะมาสอบ สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา ทั้งหมดใช้ความพยายาม ของตนเองล้วนๆ พยายามอ่านหนังสือ พยายามเดินทางมาแม้จะไกล(ศาลายา-มีนบุรี)