การเริ่มต้นวิทยานิพนธ์ และกำลังใจ

กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์
เวลาผ่านไป 1 เดือนแล้ว ยังเขียนความสำคัญของปัญหาไม่ได้เลย ยังอยู่ในขั้นตอนการอ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กำลังใจทำวิทยานิพนธ์ความเห็น (0)