ชีวิต

ratanapornpituk
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนที่จะมีการปล่อยวางต้องมีการปลดปล่อยก่อน

ก่อนที่จะหมดทุกข์ต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างเห็นแจ้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lifeความเห็น (0)