การตั้งครรภ์เป็นภาวะวิกฤตของครอบครัว ผู้ที่เป็นบิดาครั้งแรกจะเกิดความเครียดมากกว่าบิดาที่มีประสบการณ์