mental illness

จิตเวช
    โรคจิตเวช  เป็นแล้วรักษายาก   เพราะถ้าหากไม่สนใจ
ญาติรังเกียจมากเท่าไหร่                พวกเขาไซร้ตายทั้งเป็น
หากญาติเข้าใจเขา                        ไม่มัวเขลาด่าเช้าเย็น
สิ่งที่เห็นว่าทุกข์เข็ญ                      มลายเผ่นลบเลือนไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mental illness (intro)ความเห็น (0)