อีกเพียง 4 วันก็จะถึงงานมหกรรมจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบราชการไทย   ที่เราใช้ชื่อที่หวือหวาหน่อยคือ "มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO"

         ย้ำว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมแบบปิด,  By invitation only ขาจรโปรดอย่าไปที่งานนะครับ   เราไม่มีบริการขาจรครับ

         ตอนนี้ที่ สคส. ก็ยุ่งกันพัลวัน   จากงานมหกรรม KM ราชการไทยนี่แหละครับ   โดยที่การเตรียมการอยู่ในสภาพที่สบายใจได้แล้วว่าท่านที่มาร่วมงานใน 1 วันจะได้รับผลประโยชน์คุ้มค่า

         เป้าหมายใหญ่คือการจัดเวทีให้หน่วยราชการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำ KM

         สคส. เราใช้วิธีไป "จับภาพ" KM ของหน่วยราชการ   แล้วเชิญหน่วยราชการที่เราเห็นว่ามีกิจกรรม KM ที่ดี   น่าจะมีประสบการณ์ของความสำเร็จ (ในการทำ KM) มาแลกเปลี่ยนได้    มาจัดนิทรรศการและขึ้นเวทีเล่าประสบการณ์   ได้แก่
 - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 - กรมชลประทาน
 - กรมอนามัย
 - กรมศุลกากร
 - กรมราชทัณฑ์
 - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - จังหวัดชุมพร
 - กรมส่งเสริมการเกษตร
 - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 - สคส.
 - บล็อก Gotoknow

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเน้น 5 ประเด็นคือ
 (1) KM เพื่อพัฒนาระบบราชการไทย
 (2) KM กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม
 (3) KM กับกระบวนการเรียนรู้
 (4) KM กับการพัฒนาบุคลากร
 (5) จาก KM สู่ LO ด้วย KM Inside

          ท่านที่ไม่มีโอกาส (เพราะไม่ได้รับเชิญ) มาร่วม   ฟังวิทยุได้นะครับ   โดยเรากระจายเสียงช่วง 09.00 - 12.00 น. ในเครือข่าย 2 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   ที่กรุงเทพฯ คลื่น AM 819    ส่วนที่ต่างจังหวัดมีรายละเอียดของคลื่นบอกไว้ที่เว็บไซต์ของ สคส. www.kmi.or.th

         ในงานนี้เราใช้วิทยากรกว่า 40 คน   เป็นคนระดับอธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัดรวม ๕ คน 

วิจารณ์  พานิช
 17 ก.ค.49