ทศพักตร์ นักจัดการความรู้

JJ
เตรียมการ คุณ(เอื้อ)อำนวย แห่ง มอ รุ่นใหม่ ทศพักตร์นักจัดการความรู้

สมรรถนะนักจัดการความรู้

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดการสร้างทีม คุณอำนวยชุดใหม่ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับผู้เข้ารับการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อการ "เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับ องค์กร สังคมไทย"

 ขอให้ท่านที่จะเข้าร่วม " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนาเป็น คุณอำนวย เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" ศึกษาในบทความข้างล่างที่ ท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ดำริขึ้นมาให้เป็นสมรรถนะ สำหรับ "นักจัดการความรู้ ที่จะเป็นคุณอำนวยที่มีความพร้อมในการ ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

  ขอให้ท่านประเมินตนเอง และ หากมีประสบการณ์ตรงในสมรรถนะใดสมรรถะหนึ่งที่สามารถจะนำมา เล่า ถ่ายทอด เป็นประสบการณ์ให้ทีมงานที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โปรดเตรียม Story Telling ด้วยครับ 

นักจัดการความรู้ควรมี 10 Competency ที่สำคัญ ดังนี้:

  1. เป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ" ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น "นักขาย" ที่สามารถอธิบายและ "ขายฝัน" ในเรื่อง KM ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้

  2. เป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)ในหน่วยงานได้ คือทำหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรือเป็น "วิศวกร" กระบวนการ(เรียนรู้) ได้

  3. เป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติ เปรียบได้กับบทบาทของ "สถาปนิก" ที่ออกแบบบ้านได้อย่างดี มีการถ่ายเทอากาศ โล่งโปรงสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด

  4. มีทักษะในการตั้งคำถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะของการเป็น "นักจัดเวที" หรือผู้ดำเนินรายการอยู่ในตัว

  5. รู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถในลักษณะของ "ที่ปรึกษา" หรือ "Consultant" ที่สามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

  6. สามารถนำ IT มาประยุกต์ใช้ในการ ลปรร. และใช้เผยแพร่ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและทรงพลัง  เรียกว่าต้องมีความเป็น "นัก IT" อยู่บ้างจะได้ประยุกต์ใช้ IT ได้ หรือพูดกับฝ่าย IT รู้เรื่อง

  7. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น "นักวิเคราะห์" อยู่ด้วย

  8. สามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็นบทบาทในฐานะ "นักประเมินผล" ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการทำงานเป็นระยะๆ และสามารถนำข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับการทำงานได้

  9. สามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)" ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น "นักพัฒนา" หรือ "นักสังคม" นั่นเอง

 10. รู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ ลปรร. ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ "นัก HR" หรือนักพัฒนาองค์กร

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรแห่งการเรียนรู้#สังคมแห่งการเรียนรู้#ทศพักตร์#คุณ(เอื้อ)อำนวย#คุณอำนวยแห่งชาติ#ชุมชนkfc(op)

หมายเลขบันทึก: 39254, เขียน: 17 Jul 2006 @ 15:20 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ
  • เพิ่งแสดงความคิดเห็นได้
  • กลับมาจากอบรมให้ครูประถมที่ชายแดนกาญจนบุรี
  • รอดูรูปวันที่ 21-22 ครับท่านอาจารย์หมอ JJ
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
เป็นคุณอำนวยตามสมรรถนะข้างต้น ไม่ง่ายเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 

 Wizard เรียนท่านพี่ใบบุญและท่านขจิต

 น่าจะช่วยเสริมกันเป็นทีมครับ

  KKU_KM ก็จะจัดครับ ลองหาทีมมาครับ มาร่วม มารวม ช่วยกันเสริมแต่ละองค์กรให้ครบ ๑๐-๒๐ สมรรถนะ ไม่น่าจะต้องคนใดคนหนึ่ง