การประกันคุณภาพอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์

         สืบเนื่องจากการที่ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) กับ QA Forum ของ ทปอ. ดังที่เล่าไว้แล้วครับ LINK และ LINK

         มีของฝากมาเล่าสู่กันฟังนิดหน่อย ดังนี้ครับ

         1. จากนโยบายระดับชาติสู่การจัดการศึกษา การตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพระดับอุดมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (โดย ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร)

         2. มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ : People prepared to make a difference (โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)