วันนี้โรงเรียนทำ KM เรื่องปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน แต่เมื่อไปนั่งคุยกันทุกคนก็จะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกันสักเท่าไร จึงคิดมาได้ว่า เจ้า KM นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความขัดแย้งลงได้ เพราะสมัยก่อนจะมีการใช้จดหมายน้อยลส่งให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาในหน่วยงาน แต่ปัจจุบัน KM  เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาต่างในหน่วยงาน