เวทีแก้จนตำบลบางจาก1

ผู้นำดี คนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ

       วันที่ 14  กรกฎาคม  2549  ที่วัดมัฌิมภูมิ บ้านบางพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดเวทีแก้คนเวทีที่ 2 ครั้งนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือคุณกิจมากันครบทุกคน  ปัญหาที่สำคัญที่พบในวันนั้นก่อนเริมรายการคือ  ผู้เข้าร่วมเขียนเป้าหมายลงในบันทึกไม่ได้  แต่ไม่ใช่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายนะครับ  ทุกคนมีเป้าหมายแต่เขียนไม่ถูก  
    วันนี้เริ่มรายการด้วยการให้ผู้ใหญ่คม ในฐานะพ่อบ้านสรุปผลจากการทำเวทีครั้งที่  1  และได้ฉายวีดีโอ เกี่ยวกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ทั้งในเรื่องของผัก ปุ๋ยหมัก นาข้าว ฯลฯ  ได้มาจากการถ่ายทำที่งานเกษตรอินทรีย์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัด เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีและน่าจะบูรณาการได้เลยนำมาเป็นสื่อนำ  หลังจากนั้นท่านกำนันได้กล่าวสรุปและเกริ่นนำแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจน  ท่านบอกว่าในการแก้จนนั้นใครก็ไม่สามารถช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองก่อน  ต่อจากนั้นผมในฐานะวิทยากรกระบวนการในวันนั้นก็เริ่มกระบวนการโดยการให้แบ่งกลุ่มเพื่อให้กำหนดเป้าหมายรายบุคคล  และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอประกอบกับการแนะนำว่าหากจะนำเป้าหมายของแต่ละคนไปลงในบันทึกนั้นต้องเขียนอย่างไร
    ในวันนั้นมีวิทยากรในฐานะคุณอำนวยมาร่วมมากมาย  พี่เชาวนะ  จุลศักดิ์  เกษตรอำเภอก็ลงไปร่วมกระบวนการด้วย  และยังมีพี่จุรี  บันเทิงจิตร  นักพัฒนาชุมชน  และน้องจักร์  เจ้าพนักงานเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  ซึ่งเป็นที่พอใจของคุณกิจผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ลงไปช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงดูแล ในแต่ละกลุ่ม  ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำ คนหนึ่งพูด คนหนึ่งเขียน คนหนึ่งเล่า  อีกคนเสริม  แบ่งหน้าที่กันโดยอัตโนมัติ  วันนี้พี่เลี้ยงแทบไม่ต้องพูดอะไรเลย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
อาจารย์สำราญลงรูปให้ดูบ้างซีครับ