ได้อะไรจาก UKM

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เหมือนไม่ได้ แต่ได้

         ในการประชุม UKM ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านมา ถ้าถามว่าคาดหวังอะไรในการไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผมบอกกับตัวเองว่า ในครั้งนี้ ตนเองคงไปเรียนรู้ว่าการที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นเจ้าภาพมีความตั้งใจที่จะให้งานนี้ออกมาอย่างมีคุณภาพนั้นเค้าทำกันอย่างไร ตนเองคงต้องใช้การสังเกตุการทำงานของมหาวิทยาลัยที่มีความยิ่งใหญ่ และเป็นแหล่งความรู้ ที่มีผู้ทรงภูมิมากมาย และอีกส่วนหนึ่งคือการที่จะเข้าไปเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สี่หนุ่ม สี่เต่าทอง

             ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้โควต้าพิเศษ กับ2 ต. 2 หน่วยงานคือ ต.ต้น กองกิจการนิสิต และ ต.ต้อย สำนักหอสมุด 

 ต้อย ต้น โควต้าพิเศษ UKM มหิดล

ซึ่งทั้งสองคนคือมือใหม่หัดขับทางด้าน KM พวกเราในฐานะพี่เลี้ยง ก็ได้ทำการรับน้อง โดย อ.วิบูลย์ ได้ให้ซีร็อก KM วันละคำของหมอวิจารณ์ ให้พวกเรา ไปศึกษากันคนละ 10 คำ ก่อนไปเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมือกลางเก่ากลางใหม่อย่างผม ก็ยังมีข้อสงสัย และไม่เข้าใจในคำบางคำเช่นกัน  คำว่า ชัดเจน  งงตรงที่ว่า "ภารกิจอย่างหนึ่งของการบริหารระดับสูง คือการสร้างความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน ขึ้น ณ เวลาที่เหมาะสม" <hr><p>             และที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะได้แต่ได้มา ก็คือ ได้พบ อ.วิรัตน์  ซึ่งจากการพูดคุยกันก็พบว่า อ.วิรัติเป็นคนในสาขาเดียวกัน คือสาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่ง ตอนหลัง อ.วิรัติไปจบปริญญาเอกทางด้านประชากรศาสตร์ แต่ในงานนี้ อ.วิรัตน์ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมในฐานะผู้ออกแบบ กิจกรรม กระบวนการ และเป็นผุ้นำเครื่องมือ Mind Map มาให้พวกเรางง เล่น เอ๊ย !!  ไม่ใช่นำมาให้พวกเราได้เป็นเครื่องมือดักจับความรู้ ระดมความคิดกัน  ซึ่งก็ยอมรับว่า Mind Map เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดความรู้ได้ดีมาก</p><p>           คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ถึง อ.หนึ่ง
  • ต้องยอมรับว่าทุกๆ เจ้าภาพจัดได้เต็มความสามารถ และเป็นที่ต้องการของ UKM-Team
  • แต่คุณกิจสำหรับแต่ละหัวปลายังไม่มีสัดส่วนพอเหมาะเท่าใดนักครับ (ความคิดเห็นครับ)