แก้จนตำบลบางจาก2

กำลังใจเสริมสร้างพลัง ความมุ่งมั่น
สรุปผลการทำกระบวนการที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางจากออกมาดีมาก ทุกคนกำหนดเป้าหมายในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนของตนเองได้  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผมชอบ คำลงท้ายของกลุ่มที่ท่านกำนันเป็นพี่เลี้ยงท่านมีข้อความว่า “เตรียมดินดี  ใช้พันธุ์ดี ใส่ปุ๋ยถูกวิธี เลิกใช้สารเคมี  พี่น้องมีความสุข” เป็นการสรุปเป้าหมายของกลุ่ม  
    ลืมบอกไปวันนี้มีคณะจาก กศน.จังหวัดหนองบัวลำพู และ ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร (ผอ. สุประณีต  ยศกลาง) หรือพี่แดง  รวมคณะประมาณ  25  คน  มาศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร และการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ายอาชีพ (กลุ่มปุ๋ยหมัก) ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ดูกระบวนการจัดการความรู้ที่ ตำบลบางจาก และได้ศึกษาดูงานเครือข่ายปุ๋ยหมักที่  หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเรียง ตำบลบางจาก      หมู่ที่ 12 บ้านวังน้ำวน   ตำบลท่าเรือ  และหมู่ที่  4 บ้านน้ำพุ   ตำบลไชยมนตรี


    ในการทำเวทีหมู่ที่  1  ตำบลบางจาก  สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเข้าสู่กระบวนการได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเข้าใจ ในเวทีที่  2  นี้อาจเป็นเพราะ  
  •  ผู้นำหมู่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้านที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกบ้านพัฒนา เพื่อความสุข
  •  ผู้นำตำบล(กำนัน) มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะนำประชาชนสู่การแก้ปัญหา
  •  หน่วยงานภาครัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าช่วยเหลือในการะบวนการ
  •  สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย
 ส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่นี้อยากทำต่อไปคือความภาคภูมิจากการที่คนต่างถิ่นต่างแดนมาศึกษาวิธีการเรียนรู้ในพื้นที่ของตน
อีกส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการจากเวทีที่  1  คือเรื่องของการทำปุ๋ยหมัก  และการทำน้ำหมัก
วันนี้วิทยากรกระบวนการ ได้นำนิทรรศการปุ๋ยหมัก และชาวบ้านที่เข้าร่วมได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพด้วย  หลังจากจบเวทีเรียนรู้แก้จนแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พี่สำราญอย่าลืมเขียนเล่าบ่อยๆนะครับ  

ธวัช