ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2548 "79 ปี กรมประมง"

นายสิทธิ บุณยรัตผลิน  อธิบดีกรมประมง แถลงว่า วันที่ “21 กันยายน 2548” เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 79 ปี ในโอกาสนี้กรมประมงมีกำหนดจัดงาน "79 ปีกรมประมง" เป็นเวลา 3 วัน ที่ กรมประมง (อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านสามแยกเกษตร) ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 กันยายน 2548 เวลา 08.00 - 18.00 น. เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้ชมประวัติพัฒนาการประมงด้านต่างๆ ของกรมประมงตลอด 79 ปี นวตกรรมเทคโนโลยีประมงสมัยใหม่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกสาขา รวมทั้งปลาสวยงามและสัตว์เศรษฐกิจประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำ พร้อมนี้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์สินค้าประมงคุณภาพส่งออก และ OTOP ประมง จาก ทั่วประเทศมาแสดงและจำหน่ายในงานราคาถูก กิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย แสดงลูกปลาชะโดหรือปลาตอร์ปิโดที่กรมประมงเพาะได้ครั้งแรกของโลก แสดงความก้าวหน้าการเพาะเลี้ยงจระเข้และการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหาร เช่น ลูกชิ้นเนื้อจระเข้ทอด เนื้อจระเข้แช่แข็ง เนื้อจระเข้ตากแห้งซุปจระเข้ น้ำมันจระเข้ซึ่งมีจำหน่ายในงาน การเลี้ยงปลาบึก กุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ แสดงนวตกรรมประมง เช่น เครื่องตัดหัวปลา เครื่องขอดเกล็ดปลา สาธิตการทำอาหาร เรือจำลอง การต่อเรือ ปรึกษาปัญหาประมงทุกประเภท ผลิตภัณฑ์จากหนังปลานิล กรมประมงเปิดห้องปฏิบัติ -การตรวจหาเชื้อโรคและสารตกค้างในสินค้าประมงซึ่งได้ผ่านการรับรองในระดับมาตรฐานสากลให้ประชาชนเข้าชม วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. อบรมการทำลูกชิ้นปลา ปลายอและแหนมปลาฟรี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 9406131 - 45 ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2548 นอกจากนี้ยังมีการแสดงสัตว์น้ำหายาก บ่อทัชพูล (Touch Pool) เข้าชมอะควาเรียมฟรี ชมเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จำหน่ายปลาสวยงาม ชิมเนื้อจระเข้ในเวลา "นาทีทอง" และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon Fisheries Officeความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

3911

เขียน

14 Sep 2005 @ 17:38
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก