ผมเขียนบทความ "Folksonomy และการจัดระเบียบความรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต"
ลงในจดหมายข่าว สคส. ฉบับที่ 14 (กันยายน-ตุลาคม 2548) สักพักคงมีให้
ดาวน์โหลดได้ผ่าน เว็บสคส.  เพื่อความสะดวกผมเลยแยกมาให้ดาวน์โหลด
ต่างหาก ทางบล็อกนี้  บทความ Folksonomy

Gotoknow เอง เริ่มมีระบบ Tagging แล้วระดับหนึ่ง แต่ยังเป็นแบบแคบ
(narrow folksonomy) คือเฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่ใส่ tag ได้
และมีระบบแสดงภาพรวม tag ด้วย tag cloud   ผมเชื่อว่าต่อไป
Gotoknow คงพัฒนาระบบ Tagging นี้ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีก

เว็บที่ผมยกตัวอย่าง ในบทความได้แก่ del.icio.us, Flickr, CiteULike, 43Things เป็นต้น