ร่วมประชุมบรรณาธิการกิจ "แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"


    เมื่อวันที่ 22-25 ส.ค. ผมได้รับเชิญจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ไปร่วมพิจารณาต้นฉบับเอกสาร "แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ
    เรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก ศธ.ได้ออกกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.2553  โดยให้ยกเลิกกฏกระทรวงฯฉบับ พ.ศ.2546  ซึ่งตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้ว
    สพฐ.โดยสำนักทดสอบฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรง  ก็ขานรับอย่างทันท่วงที  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฏกระทรวงฯ  จึงได้ระดมสรรพกำลัง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจากทุกสาขา  มาร่วมกันยกร่างเอกสาร "แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" และพัฒนาต่อเนื่องมาหลายครั้ง  จนครั้งนี้ถือเป็นการบรรณาธิการกิจ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ต่อไป  ซึ่งมีทั้งหมด 7 เล่ม คือ
    1.แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฏกระทรวงฯ
    2.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    3.การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ
    4.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
    5.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   6.การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
   7.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
          ผมเองถูกกำหนดให้ช่วยบรรณาธิการกิจ เล่มที่ 7  ซึ่งแนวการเขียนที่มีผู้ยกร่างไว้แล้ว  คือการเชื่อมวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเชื่อม C ไปสู่ A แล้วนำเสนอแนวคิด และกรณีตัวอย่าง หลายๆแนวคิด ให้สถานศึกษาเลือกนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง
        ก็ขอให้ติดตามอ่านเอกสารดังกล่าวก็แล้วกัน  และทราบเป็นการภายในว่า เล่มที่ 1 กับ เล่มที่ 6 อาจจะคลอดก่อนเล่มอื่นๆ ตามความต้องการจำเป็นครับ

หมายเลขบันทึก: 388383เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2010 19:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤษภาคม 2012 08:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

มาชื่นชม การพัฒนาคุณภาพ สพฐ ครับ ท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี