1.       อย่าใช้ชื่อผู้อื่น เพื่อประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตก่อน

2.       อย่าขอ มากกว่าที่เขาพอจะให้ได้

3.       อย่าโทษผู้อื่นที่คุณผิดนัด หรือทำตามที่รับปากไม่ได้

4.       อย่าลืมคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

5.       อย่าละลาบละล้วง และตามซอกแซกมากเกินไป

6.       อย่าละเลยกิริยาท่าทาง (ภาษากาย คำพูด น้ำเสียง)

7.       อย่าอยู่นานเกินกว่าที่ได้รับเชิญ

8.       อย่าเสนอแนะความคิดเห็น โดยที่ผู้รับประโยชน์ไม่ได้ขอ

9.       อย่าเอาประโยชน์จากความคิด ความเห็นและคำพูดของผู้อื่น (เรียกว่า ละเมิดลิขสิทธิ์)

10.    อย่าเป็นคนฉวยโอกาส

11.    อย่าสร้างความสับสน ด้วยความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว

12.    อย่าตามตื้อ รุมเร้า

13.    อย่าพูดให้ร้ายผู้อื่น

14.    อย่าลืมทำการบ้าน เพื่อความพร้อม

15.    อย่าท้อแท้ คุณสามารถผ่านทุกขั้นตอนไปได้หากเข้าใจปัญหา

16.    อย่ากลัวที่จะลองของใหม่ เพราะคุณสามารถกลับทางเก่าได้เสมอ