ความรู้เกี่ยวกับแผน

แผน
แผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการขององค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพย่อมต้องอาศัยแผนเป็นเครื่องนำทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังความรู้เกี่ยวกับแผนความเห็น (0)