หัวนมมีทั้งในสองเพศ ประโยชน์ของหัวนมในเพศหญิงมีมหาศาลบานตะเกียงเลย โลกเป็นโลกอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยหัวนมจากเต้าของเพศแม่นั่นแหละ ส่วนหัวนมของเพศอื่นไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย แต่ไม่ว่ายังไงถ้าหัวนมเจ็บป่วยล่ะก้อ ต้องรีบรักษาทันที โดยเฉพาะหัวนมเป็นฝีซึ่งไม่เป็นกันง่ายๆ แต่รักษาได้สบายๆโดยสมุนไพร

หาต้นหญ้าวงช้างมา (โดยการขอ ขอซื้อ หรือปลูกเอง วิธีใดก็ได้ตามสะดวก) เลือกเอาที่สะอาดไม่เปื้อนฝุ่นดินหรือปัสสาวะสุนัข เอามาล้างให้หมดจดอีก นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับสุราพอให้เป็นยาข้นๆ นำาพอกที่หัวฝีวันละสองครั้งเช้าเย็น ไม่นานหายแน่

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า