งานศิลป์เพื่อสร้างสรรค์

ศิลป์สร้างสรรค์

- ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

- สอนศิลปะเพื่อแก้ปัญญหเด็กกร้าวร้าว

- เส้นศิลปะเพื่อสร้างสรรค์

- สอนศิลป์เพิ่มคุณค่า พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังนวัตกรรมความเห็น (0)