เอกชนมาตรา 15 (2)

มาตรา 15 (2)

         โรงเรียนเอกชน มาตรา 15 (2)  ในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
เขต 1   มีจำนวน  47  โรงเรียน  เป็นประเภทกวดวิชา  30  แห่ง
ประเภทอาชีวศึกษา  14  แห่ง  และประเภทศิลปศึกษา  3  แห่ง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเอกชนความเห็น (3)

ได้รับความรู้ในเรื่องนี้ จากที่ไม่เคยรู้และเข้าใจมาก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริงหรือคะ

จริงจริงด้วย เห็นด้วยนะ