เอกชนมาตรา 15 (2)

มาตรา 15 (2)

         โรงเรียนเอกชน มาตรา 15 (2)  ในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
เขต 1   มีจำนวน  47  โรงเรียน  เป็นประเภทกวดวิชา  30  แห่ง
ประเภทอาชีวศึกษา  14  แห่ง  และประเภทศิลปศึกษา  3  แห่ง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเอกชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลพบุรี ทำให้ทราบจำนวนโรงเรียนกวดวิชา