ถอด "บทเรียน" จาก "การถอดบทเรียน"...

Direak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ "Trust" นะครับ ซึ่งต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับ Stakeholder ...

             หากพูดถึงคำว่า "บทเรียน" หลายคนก็คงนึกถึงสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะครับ มีวิทยากรถอดบทเรียนท่านหนึ่งเกริ่นนำการเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนด้วยคำถามในลักษณะนี้ แล้วยกตัวอย่างว่าบางคนเมื่อพูดถึงคำนี้จะนึกถึงประสบการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดแล้วเก็บมันไว้เป็นบทเรียนสอนใจนะครับ...

 

             แต่หากจะพูดถึงคำว่าบทเรียนจริง ๆ แล้วย่อมไม่มีความหมายเฉพาะประสบการณ์ที่เลวร้ายอย่างเดียวนะครับ ประสบการณ์ที่ดี ๆ เราก็สามารถจะถอดออกมาเป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จได้ เพราะทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีย่อมสอนหรือทำให้ตัวเราเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ...                

 

            ในส่วนของการทำงานก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องการให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทั้งในส่วนขององค์กรและคนทำงาน การ "ถอดบทเรียน" จึงเป็นเครื่องมือ วิธีการ หรือกระบวนการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ใน การแสวงหาความรู้หรือสะท้อนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานต่อ ๆ ไปในอนาคตนะครับ...

 

        

 

            หาก "เป้าหมาย" ของการถอดบทเรียนคือต้องการข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ขั้นตอนการเตรียมการและออกแบบกระบวนการถอดบทเรียนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ นะครับ เพราะหากดำเนินการในขั้นตอนนี้ผิดพลาด ผลลัพธ์ที่ได้จากการถอดบทเรียนคงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับ...

 

           ในส่วนของขั้นการดำเนินการถอดบทเรียน เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเราได้ออกแบบกระบวนการถอดบทเรียนมาเป็นอย่างดีแล้ว เราก็คงต้องใช้มันเป็นกรอบหรือแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียนในครั้งนั้นนะครับ เพราะการใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสมย่อมเป็นเครื่องการันตีถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ...

 

           และในการถอดบทเรียนสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ "Trust" นะครับ ซึ่งต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับ Stakeholder ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการถอดบทเรียน ตลอดจนทีมงานทั้งหมดนะครับ เพราะสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกระบวนการถอดบทเรียนครับ...

 

          ...บันทึกนี้เป็นบันทึกที่อยากสะท้อน "กระบวนการ" ผ่านการ "ถอดบทเรียน" ของตัวเองครับ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ของขวัญของแผ่นดิน...ความเห็น (8)

สวัสดีครับ  เป็นความรู้ที่น่าสนใจครับ   ขอบคุณที่แบ่งปันครับ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณเช่นกันครับผม...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เปลี่ยนภาพซะหล่อเชียวนะคะ  ขอขอบคุณในน้ำใจเอื้อเฟื้อหญิงชราคนหนึ่ง วันนั้นแย่มากค่ะ  กว่าจะถึงบ้านและจัดการกับตัวเองปาเข้าไปเกือบตี ๔ เลยไม่ต้องนอน ไปโรงเรียนเลยค่ะ

กระบวนการเป็นระบบจะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  เห็นด้วยค่ะ

สลามครับน้องบาวเหรก

ได้กระบวนการออกแบบดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ที่เหลือถามนำ แล้วจำมาจด คงได้ไหรติดมือมาเป็นบทเรียนบ้าง

ขอบคุณทีมงานทุกๆคนครับ

เขียนเมื่อ 

ครับ... P พี่คิม ครูคิม

ขอบคุณเช่นกันนะครับ...

ผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่คิมเหมือนกันครับผม...

ไว้มีโอกาสคงได้เจอะเจอกันอีกนะครับ...

 

เขียนเมื่อ 

สลามครับ... บังหีม P วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ได้ฟังประสบการณ์การทำงานในชุมชนของบังที่ปากยูนแล้วชื่นชมครับผม...

ขอบคุณมากครับ...

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้เรื่องถอดบทเรียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครับ... P คุณ ครูบ้าน ๆ

ขอบคุณมากครับ...