ความเห็น 2144202

ถอด "บทเรียน" จาก "การถอดบทเรียน"...

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณเช่นกันครับผม...