ความเห็น 2144993

ถอด "บทเรียน" จาก "การถอดบทเรียน"...

เขียนเมื่อ 

ครับ... P คุณ ครูบ้าน ๆ

ขอบคุณมากครับ...