ในแผนพัฒนาคุณอำนวยสำหรับตำบลบางจาก ต้องมีแผนการจัดเวทีลปรร.วันที่19ก.ย.อยู่ด้วยเพราะนัดหมายกันไว้แล้วจากเวทีคราวก่อน
ไม่แน่ใจว่าทีมคุณอำนวยตำบลบางจากได้พบปะหารือเตรียมการกันไว้อย่างไรบ้าง?
การจัดเวทีแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาน้อยอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นั่นหมายถึงการเตรียมการอย่างดีของทีมคุณอำนวย
การทำแผนพัฒนาคุณอำนวยวันที่15ก.ย.นี้คงพูดถึงกระบวนการจัดตลาดนัดความรู้ที่ตำบลบางจากเป็นกรณีตัวอย่างด้วย