KM ขึ้นโต๊ะประชุมไทย – สหรัฐ

KM ขึ้นโต๊ะประชุมไทย – สหรัฐ


          วันที่ 7 – 8 พ.ย.48    จะมีการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐ ด้านอุดมศึกษา  ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์   ผมได้รับเชิญให้นำเสนอเรื่อง “การปฏิรูปการเรียนรู้จากการสร้างปัญญาแบบแจ้งชัดมาสู่การสร้างปัญญาแบบฝังลึก”   ท่านที่สนใจการประชุมนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.onec.go.th


          วันนี้ (13 ก.ย.48) มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุมนี้ที่สภาการศึกษา   และซักซ้อมกับผู้จัดทำเอกสาร/รายงาน  รวม 5 เรื่อง   ผมได้เตรียม Ppt เรื่อง “Learning Revolution : Synergy of Explicit and Tacit Knowledge” ไปนำเสนอ   โดยเล่าเรื่องการเรียนรู้แบบ KM 2 เรื่อง   คือเรื่องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 1 เรื่อง (โรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญ  สุพรรณบุรี)   กับเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก 1 เรื่อง (โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  อยุธยา)   รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน รร. จิระศาสตร์เป็นการเตรียมเด็กให้มีทักษะในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   สำหรับเป็นบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่   รูปแบบการเรียนรู้ของชาวนาใน รร. ชาวนาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่   ทั้ง 2 กรณีนี้มี KM – Inside


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   13 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้ตลอดชีวิต#ความรู้ฝังลึก#ความรู้แจ้งชัด

หมายเลขบันทึก: 3860, เขียน: 14 Sep 2005 @ 08:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)