• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน : เพื่อช่วยเพื่อนดึงเพื่อนพ้นวิกฤติ

  เครือข่ายสร้างแนวร่วม เวทีสวนป่า  
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน : เพื่อช่วยเพื่อนดึงเพื่อนพ้นวิกฤติ
               
โรงเรียนเขลางค์นคร  โดยมีผู้อำนวยการเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์    และคณะครู มีประสบการณ์ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวิกฤติวัยรุ่นด้วยจัดทำโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”  ซึ่งมีกิจกรรมสรุปย่อ ๆ ดังนี้
                1.  สร้างผู้นำ(นักเรียน) เครือข่ายสร้างแนวร่วม  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแก้ปัญหาตนเอง ปัญหาของเพื่อนนักเรียนด้วยกันทำให้ลดความขัดแย้งกับครูและผู้ปกครองลง
                2.  จัด “เวทีสวนป่า” โดยนักเรียนมีส่วนในการคิด ทำ ปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี            
                3.  ดูแลนักเรียนนอกเวลา (นักเรียนประจำ)  โดยมอบให้นักเรียนต่างระดับช่วยดูแลเพราะโรงเรียนมีครูไม่พอ  ด้วยการใช้วิธีการ
                        3.1  พี่ดูแลน้อง  (ระบบหมู่  จัดการ กิจกรรมทุกอย่างในระบบเรือนนอน)
                        3.2  ระบบพี่เลี้ยง
                4.  โรงเรียนอยู่ชานเมือง   มีปัญหายาเสพติดและมีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  โรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เสียงเพลง  โดยมอบให้ครูจัดกิจกรรมนำเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมแก้ปัญหา และครูเป็นผู้ตรวจสอบกิจกรรม นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมเสริม เช่น ดนตรี คาราโอเกะ
กระบวนการในการจัดทำกิจกรรม
                1.  กำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
                2.  ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
                3.  เปิดโอกาสจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
                4.  นักเรียนได้แสดงศักยภาพ/ความสามารถ
                5.  นักเรียนที่มีความสามารถแสดงศักยภาพอย่างหลากหลายต่อเนื่องและยั่งยืน

KM Idea

13 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 3856
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)