การประชุมวิชาการจัดการความรู้  ครั้งที่ 19


          สคส. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการจัดการความรู้  ครั้งที่ 19  ในวันที่ 27 ต.ค.48  เวลา 9.00 – 17.00 . ณ  ห้องประชุมประกายเพชร   โรงแรมเอเชีย   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียน   โปรดดูรายละเอียดตามแนบ


                             รายละเอียดและกำหนดการ