ไอสไตน์กับการวงคุณเรียนรู้คุณอำนวย 3 ตำบล

พลังการทำงานแบบเคออร์ดิก เป็นพลังหลักที่ไอสไตน์ใช้สร้างทฤษฎีใหม่ ๆขึ้นมา

ผมเตรียมประชุมวงเรียนรู้คุณอำนวยกลุ่มการเงิน3ตำบลวันที่15ก.ย.ไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์ สร้างคุณอำนวยมืออาชีพ
คุณอำนวยกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ต้องการพัฒนาเป็นมืออาชีพระดับใด1-5 
ให้คุณอำนวยแต่ละตำบลๆละ 3 คนร่วมกันเล่าประสบการณ์การทำหน้าที่คุณอำนวยที่ผ่านมา     ทั้งในพื้นที่โครงการและในงานอื่นๆที่รับผิดชอบ ถอดเป็นคลังความรู้ ขุมความรู้ และแก่นความรู้
เรื่องเล่าจากประสบการณ์(คลังความรู้)---สรุปเป็นกลุ่มความรู้(ขุมความรู้)---สรุปเป็นคำสำคัญหรือหัวข้อหลัก(แก่นความรู้)
เราเคยสรุปกันว่า แก่นความรู้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
1)ความรู้ที่เป็นความเข้าใจ---รู้ว่ามันเป็นอย่างไร เพราะอะไร?
2)ความรู้ที่เป็นทักษะ---รู้ว่าทำอย่างไรและทำได้ด้วย

งานวิจัย สนใจข้อ1แล้วตามด้วยข้อ2
แต่ การจัดการความรู้ ตรงกันข้าม

ข้อ2 สำคัญกว่าข้อ1 เพราะบางทียังเข้าใจความรู้ในข้อ1ไม่มาก แต่ความรู้ในข้อ2ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นความรู้ในข้อ1ที่ค้นพบใหม่
ความรู้ในข้อ2จึงเป็นความรู้จากประสบการณ์ จินตนาการ และญาณทัศนะ

ถ้าพูดแบบวาทกรรมก็คือ ความรู้1และ2เป็นพลังการทำงานแบบ เคออร์ดิก (ข้อ1มีระบบระเบียบ ข้อ2ไร้ระเบียบ)ซึ่งเป็นพลังการทำงานที่สร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นพลังหลักที่ไอสไตน์ใช้สร้างทฤษฎีใหม่ ๆขึ้นมา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

3865

เขียน

14 Sep 2005 @ 09:40
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก