เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต


     ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยควาสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอันมาก และพัฒนาการของเทคโนโลยีก็ทำให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เอง
        สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล ในปัจจุบันเราเองก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นต่างจากสมัยก่อน  เช่น  ในปัจจุบันการสื่อสารทำให้เกิดงานบริการที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคมกว้างไกลมากขึ้นทำให้เกิดงานบริการที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น  ฝากถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม  การจองตั๋วดูภาพยนตร์ การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน  การประกาศผลสอบคัดเลือกต่างๆ ก็สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นจากในสมัยก่อนที่ต้องเดินทางไปเอง  และยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกมากมาย เช่น   การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา เกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อม เช่น  การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ การตรวจวัดมลภาวะ  เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ มีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น  นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอุตสาหกรรมและการพานิชยกรรมอีกมากมาย
        จากตัวอย่างที่กล่าวมาทำให้เราได้ทราบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราทุกเรื่อง  และในโลกอนาคตก็ยังต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ในโลกอนาคตอาจจะมีการใช้แรงงานหุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ก็อาจเป็นไปได้  เพราะในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก และมีแนวโน้มว่าคอมพิวเตอร์ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกอนาคตมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
คำสำคัญ (Tags): #.....
หมายเลขบันทึก: 38593เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2006 07:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2012 06:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี