Blog คืออะไร!!!

...
Blog คือ กิจกรรม Bloggin เกิดขึ้นก่อนกระแสเห่อ Blog เป็นเวลานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย และยังไม่ได้ถูกเรียกว่า Blog เพราะมักอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย กระจัดกระจายและไม่ชัดเจน เช่น อาจเป็นออนไลน์ไดอารี่ส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของโฮมเพจส่วนตัว เป็นพื้นที่แสดงความเห็นของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลในกลุ่มหรือองค์กรสามารถเข้าไปในใช้งานได้ตลอดเวลา จึงไม่ได้มีนิยามเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน และยังไม่มีผู้ให้บริการอย่างจริงจัง คำว่า Blog มาเกิดขึ้นทีหลัง โดยมาจากการนำคำว่า Weblog ซึ่งประกอบด้วยคำว่า Web + Log มาย่อลงให้เหลือแค่ Blog ซึ่งจริงๆ แล้ว Weblog เป็นคำที่ใช้เรียกหน้าของเว็บที่เป็นแหล่งรวมลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจซึ่งรวบรวมขึ้นโดยองค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คล้ายๆ ไกด์สู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบเฉพาะบุคคล แต่หลังจากที่หลายๆ เว็บไซต์ เช่น www.gotoknow.org เปิดตัวและเรียกบริการของตัวเองว่า Blog อย่างเป็นทางการเมื่อราว 3 ปีที่ผ่านมา คำว่า Blog ก็กลายเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนไดอารี่ออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้ผู้อ่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของไดอารี่ได้

หน้าตาของ Blog นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเว็บเพจที่ประกอบด้วยตัวหนังสือเป็นหลักทั่วๆ ไป เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เราคุ้นเคยกันดี

ส่วนรูปแบบการจัดหน้าและรายละเอียดลูกเล่นต่างๆ นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละ Blog ขึ้นอยู่กับความชอบและความสนใจของเจ้าของ เช่น บาง Blog อาจใส่รูปภาพของตัวเองเอาไว้ด้านบน ใช้ภาพที่ชอบเป็นพื้นหลัง หรือใช้สีที่ฉูดฉาดตัดกัน Blog ที่สร้างสรรค์มากๆ จะเต็มไปด้วยดีไซต์ที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะที่หลายๆ Blog มักมีลักษณะที่เรียบง่ายเหมือนๆ กันตามแบบที่เจ้าของบริการไว้ให้แต่แรก Blog จึงมีความหลากหลายรูปแบบพอๆ กับลักษณะของคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเพ็ญปิติ มากชูความเห็น (0)