ความแตกต่างกันของ ข้อมูลและสารสนเทศ

ความแตกต่างกันของ ข้อมูลและสารสนเทศ
ความแตกต่างกันของ ข้อมูลและสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ข้อมูล (Data)
หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข, ข้อความ หรือรายละเอียด
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ, เสียง, วีดิโอ
ความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ    ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานใหทันเวลา
ที่มา http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฉลิมรัฐ โขมพัตรความเห็น (0)