ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ปราชญ์ทางการศึกษาของประเทศ

 

คนดีศรีแผ่นดิน

: ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา

   คือ นักคิด-นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคาร ร่วมกับองค์การนาซา เพื่อทำการสำรวจโลกใหม่ของมนุษยชาติ.....และอีกด้านหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก ดร.อาจองฯเท่าที่ควร ก็คือ การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนามาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานประมาณ 30 ปี จนอาจกล่าวประเมินได้ว่า ท่านเข้าถึงธรรมขั้นสูงระดับหนึ่งไปแล้ว ท่านปฏิเสธองค์การนาซาที่เพิ่มเงินเดือนให้อีก 20 เท่า แล้วกลับเมืองไทย เพื่อมาสอนหนังสือเด็กๆในชนบท สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจากอายุ 6 ขวบ เพื่อให้เป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป

      ปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส ที่อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พร้อมกับได้รับเชิญไปบรรยายสอนเรื่องการอบรมพัฒนาจิตของเยาวชนไปทั่วโลกขณะนี้ ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเสียสละ สมถะ และบำเพ็ยตนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน ประเทศชาติที่น่าสรรเสริญมาก ซึ่งเราขอปรบมือและร่วมอนุโมทนากับท่านด้วยความจริงใจ........

      โรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการสอนปีละสองภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ และการกีฬา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขเด็กนักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความรัก ความเมตตากรุณา มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ มีความกตัญญู มั่นใจในตนเอง รู้จักคิด รู้จักทำ มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่ของตนในสังคมด้วยความรับผิดชอบ ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย

      ผู้เขียนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับท่าน ในฐานะครู ร.ร.สัตยาไส ได้รับความรัก ความเมตตา และที่สำคัญที่สุด คือ การเป็นครู การดำเนินชีวิตในฐานะครู ต้องศรัทธาในอาชีพครู เป็นตัวอย่างที่ดีให้ศิษย์เห็น ต้องอดทน มุ่งมั่น

 

      ซึ่ง“คุณธรรม 5 ประการ” ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียนสัตยาไส คือ (1) เปรมา (ความรักความเมตตา) (2) สัตยา (ความจริง) (สัตยาไสย = มารดาแห่งความจริง) (3) ธรรมา (การประพฤติชอบ) (4) สันติ (ความสงบสุข) (5) อหิงสา (การไม่เบียดเบียน)และมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามอักษรย่อที่รวมกันเป็น คำว่า “EDUCATION” ดังนี้
     -       Enlightenment                     (การรู้แจ้ง)
     -       Duty and Devotion              (การปฏิบัติหน้าที่และการเสียสละอุทิศตน)
     -       Understanding                    (ความเข้าใจถ่องแท้)
     -       Character                           (อุปนิสัยที่ดีงาม)
     -       Action                               (การนำความรู้ไปปฏิบัติ)                                         
     -       Thanking                           (การมีใจกตัญญูรู้คุณ)
     -       Integrity                            (ความมีเกียรติ)
     -       Oneness                            (ความมีใจสมานเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน)
     -       Nobility                             (ความสง่างาม)

  กิจกรรมดีๆ ที่ ร.ร.สัตยาไส

  ทำนา ปลูกข้าวทานเอง

 มีความสุข

โดยสิ่งผู้เขียนไม่เคยลืม คือปรัชญาการศึกษาของท่าน "ปลายทางของการศึกษาคืออุปนิสัยที่ดีงาม"

^^ ท่านผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชม ร.ร. ได้ที่ www.sathyasaith.org ครับ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @ ฐานิศวร์ ^^ครูคณิตศาสตร์^^ @ความเห็น (10)

ขอให้ อ.อาจอง มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 
 • กิจกรรมของโรงเรียนน่าสนใจมากค่ะ   ทำนาเพื่อปลูกข้าวกินเอง
 • นักเรียนได้ทั้งความรู้สนุกสนานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • สำหรับดร. อาจอง  เป็นที่ศรัทธาของครูดาวเรือง
 • ติดตามผลงานของท่านเสมอ/ ชื่นชมจริงๆค่ะ

                  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 • ขอบคุณ คุณดาวเรืองมากครับ
 • อ.อาจอง ก็เป็นต้นแบบชีวิตครูของผมเหมือนกันครับ
 • แวะมาเยี่ยมชมบ่อยๆ นะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ท่านเป็นบุคคลที่พี่คิมเคารพ กราบไหว้ ชื่นชมบูชาค่ะ  เคยไปเยี่ยมและกราบท่านมาหลายครั้งแล้วค่ะ  และมีหนังสือของท่านเขียนทุกเล่มค่ะ

"ปลายทางของการศึกษาคืออุปนิสัยที่ดีงาม"

 • ขอบคุณครับ ครูคิม
 • ผมก็เคยสอนอยู่ที่นี่ครับ
 • ว่างๆ ก็ไปให้กำลังอาจารย์ครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้เสื้อเหลือแค่นี้ค่ะ  หยุดทำก่อนค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ L   จำนวน  ๔  ตัว

รายละเอียดอยู่ที่นี่นะคะ

จำหน่ายเสื้อ "ค่ายจิตอาสา GotoKnow" เพื่อจัดหาทุนสร้างค่าย

 • ขอบคุณครับผม
 • ดีใจที่ได้เป็น สมาชิก Gotoknow
เชียร์
IP: xxx.120.88.11
เขียนเมื่อ 

น่าประทับใจมากเนอะ ^^

 • ขอบใจ สาวน้อยมากค่ะ
 • คิดถึงเสมอ