ภาษาไทย ขนมสายไหม ภาษาอังกฤษ candy floss ภาษาอเมริกัน cotton candy ภาษาไทย ขนลุก ภาษาอังกฤษ goose pimples ภาษาอเมริกัน goose bump ภาษาไทย ขบวน ภาษาอังกฤษ convoy ภาษาอเมริกัน caravan ภาษาไทย ขยะ ภาษาอังกฤษ rubbish ภาษาอเมริกัน garbage/trash ภาษาไทย ขนม/ชอกโกแลด/ลูกกวาด ภาษาอังกฤษ chocolate/sweets ภาษาอเมริกัน candyภาษาไทย ของหวาน ภาษาอังกฤษ pudding ภาษาอเมริกัน dessert ภาษาไทย คณาจารย์ ภาษาอังกฤษ staff (academic) ภาษาอเมริกัน faculty ภาษาไทยคนขี้โกง/คนทรยศ  ภาษาอังกฤษ blackleg ภาษาอเมริกัน scab ภาษาไทย ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่ ภาษาอังกฤษ headmaster/headmistress ภาษาอเมริกัน principalภาษาไทย คันเกียร์ ภาษาอังกฤษ gear lever ภาษาอเมริกัน gear shif ภาษาไทย คิดเงิน(ร้านอาหาร) ภาษาอังกฤษ bill ภาษาอเมริกัน check(restaurant)  ภาษาไทย คิว ภาษาอังกฤษ queue  ภาษา อเมริกัน line (n.) ภาษาไทย คุก ภาษาอังกฤษ gaol/prison ภาษาอเมริกัน  jail/penitentiaryภาษาไทย คุกกี้ ภาษาอังกฤษ biscuit (sweet)ภาษาอเมริกัน cookie ภาษาไทย คุณ ภาษาอังกฤษ Mr. ภาษาอเมริกัน Mr.