วันนี้ทดลอง install FreeBSD ไม่ work เลยวันหลังลองดูใหม่