วันเข้าพรรษา

ชิว ชิว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    วันเข้าพรรษาเป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อศาสนาพุทธซึ่งชาวพุทธทุกคนย่อมทราบกันดีอยู่แล้ว  และข้อปฎิบัติที่ชาวพุทธถือกระทำกันในวันนี้คือ การทำบุญ ตักบาตร  และการถวายเทียนพรรษา ผ้าจำนำพรรษาที่วัด  ซึ่งในปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิม จะเห็นได้จากแต่เดิมมีการถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดตลอดพรรษา แต่ปัจจุบันนิยมถวายหลอดไฟกันมาก จากผ้าสบง จีวรผืนใหญ่ที่พระสามารถใช้ห่มได้ ก็เหลือแค่ผ้าผืนเล็กเท่านั้นมากกว่า จากการสังเกตุผู้ที่นิยมไปวัดในวันเข้าพรรษา ที่ตำบลที่ดิฉันอยู่ ก็เป็นคนเฒ่า คนแก่เสียเป็นส่วนใหญ่ มีบ้าง วัยรุ่นก็ส่วนน้อย ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคนเรามั่วแต่ตามกระเเส จนลืมประเพณีและสิ่งดีงามที่มีในยุคก่อน ต่อไปถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ดีงามในอดีตใครจะเป็นคนสืบทอด ให้ดำรงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เชิญดู ชิว ชิวความเห็น (0)