เวทีเผยแพร่โปรแกรมของนักศึกษาไทย

พบว่าไทยแวร์ดอทคอมเป็นแหล่งเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมสูง เพียงวันเดียวมีคนไทยเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมของผู้เขียนไปกว่า 100 ครั้ง
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่ผู้เขียนพัฒนา แล้วส่งไปเผยแพร่ใน thaiware.com คือ ช่วยให้เยาวชนตั้งแต่ประถม 3 ขึ้นไป สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของพวกเขาเปิดบริการเว็บไซต์แบบออฟไลน์ที่บ้าน หลังส่งโปรแกรมนี้ไปเผยแพร่ พบว่าไทยแวร์ดอทคอมเป็นแหล่งเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมสูง เพียงวันเดียวมีคนไทยเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมของผู้เขียนไปกว่า 100 ครั้ง และหวังว่าโปรแกรมนี้จะเป็นแรงบันดานใจให้เยาวชนสนใจเป็นเว็บมาสเตอร์เพื่อสังคม หรือการศึกษาเพิ่มขึ้น
รายชื่อ และข้อมูลของโปรแกรมทั้งหมดที่พบใน thaiware.com มาจากการวบรวมของทีมผู้ดูแลเว็บไซต์ และการเพิ่มข้อมูลโดยผู้พัฒนาโปรแกรมชาวไทย ผู้เขียนเป็นผู้พัฒนาคนหนึ่งต้องการเผยแพร่โปรแกรมของตนเอง จึงเข้าไปกรอกข้อมูลส่งให้กับทีมงานไทยแวร์ตรวจสอบ และเผยแพร่ สำหรับการเผยแพร่มีหลายวิธีเช่น เปิดเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ หรือฝากโปรแกรมไว้กับผู้ที่มีเว็บไซต์ หรือหว่านอีเมลไปทั่วโลกว่าเรามีโปรแกรม เป็นต้น จุดดีของการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ เช่น มีตัวนับแสดงจำนวนครั้งที่โปรแกรมถูกดาวน์โหลด รับฝากโปรแกรมไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ และมีส่วนรับความคิดเห็น เป็นต้น สำหรับนักพัฒนาหน้าใหม่ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง สามารถเลือกเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งเผยแพร่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
thaiware.com จดโดเมนเมื่อตุลาคม 2541 เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียนมัธยม ที่พบกันในอินเทอร์เน็ต จึงร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ และแบ่งหน้าที่ดูแลในส่วนที่ตนถนัด ปัจจุบันทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และร่วมกันก่อตั้งบริษัท เพื่อพัฒนาบริการอย่างเต็มรูปแบบ และทำธุรกิจครบวงจรยิ่งขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี การทำธุรกิจ การบริการ การพัฒนา และนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น การทุ่มเทในด้านนี้ของเยาวชน แม้หลายคนไปไม่ถึงดวงดาว แต่เชื่อว่าพวกเขาจะมีความภูมิใจ ประสบการณ์ และนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเอง จนพบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการศึกษา การงาน และครอบครัวในอนาคต
ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานก่อนจบของนักศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศปีละไม่น้อยกว่า 1,000 โครงงาน ถ้าโปรแกรมเหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่สังคมไทย จะช่วยให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้โปรแกรมของรุ่นพี่ ปรับปรุงให้ดีขึ้น แก้ไขจุดบกพร่อง และนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมใหม่อีกมากมาย นักศึกษาอาจนำไปเผยแพร่ใน thaiware.com เพื่อให้คนไทยได้ใช้ฟรี แต่ในความเป็นจริงทุกโปรแกรมถูกพัฒนาด้วยความฝัน ใช้เวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาสูงสุดของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อนำเสนอผลงานชั้นยอดต่ออาจารย์ในสถาบันของตนตามเงื่อนไขของหลักสูตร หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ผลงานส่วนใหญ่ไม่เข้าไปในสังคมอย่างที่ควรจะเป็น หรือผู้เขียนคาดหวังสิ่งเหล่านี้มากไปกันแน่
มีโปรแกรมที่ดีอยู่มากมาย ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักพัฒนาชาวไทย และใช้เทคนิคการเผยแพร่ที่ต่างกัน เช่น ให้ทดลองใช้ระยะหนึ่ง ให้ทดสอบใช้รุ่นทดสอบ ให้ใช้ฟรี หรือรับติดตั้งทั้งระบบ เป็นต้น ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังหาแหล่งเผยแพร่โปรแกรม อาจเลือก thaiware.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง เพราะที่นี่เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในการเผยแพร่โปรแกรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวันความเห็น (0)