อบรมการใช้ blog

ออยเอง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตามเป้าหมาย KM ของจังหวัดเกี่ยวกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม เข้าสู่การอบรมหลักสูตรที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน blog จัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  ผู้เข้าอบรมจากอำเภอและหน่วยงาน ๆ ละ 2 คน ประจำที่คอมพ์ คนละ 1 ตัว เริ่มคุยกันตั้งแต่ 09.00 น. โดยพี่ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ วิทยากร ปูพื้นตั้งแต่การเปิดเว็บไซต์  การเข้าสู่บล็อก KM เกษตรชุมพร  เริ่มต้นลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบล็อก การตกแต่งรูป  การใส่รูปภาพ การแสดงความคิดเห็น  ผลการฝึกปฏิบัติ

1. คนที่ทำไม่ได้ ก็ถามเพื่อน ลองใหม่ จดบันทึกในสมุด

2. คนที่เปิดบล็อกไว้ก่อนแล้ว ได้นำข้อมูลมาพร้อมเพื่อการบันทึก

3.แต่ละคนมีความพร้อม ตั้งใจเต็มร้อย ไม่ค่อยจะยอมพัก

4. ความสำเร็จของคนที่เปิดบล็อกได้ คือ การได้เข้าร่วมในแพลนเน็ต KM เกษตรชุมพร

สุดท้ายได้ฝากกันไว้ในการทำใบความรู้ เพื่อเก็บความรู้ของคนที่ออกพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ แล้วจะนำไปแจกจ่ายใน KM อำเภอครั้งที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเล่มเล็กความเห็น (0)