การจัดการกระบวนการในโรงพยาบาลบ้านตาก

มีการกำหนดกระบวนการของทั้งโรงพยาบาลออกมาที่เป็นกระบวนการหลักที่ให้ผู้ป่วยโดยตรง(น้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระบวนการสนับสนุนที่ช่วยให้งานบริการผู้ป่วยทำได้ดี(น้ำมันหล่อลื่น)

                  การจัดการกระบวนการ เดิมไม่ได้มีการวิเคราะห์ระบบบริการในภาพรวมก็จัดบริการไปตามที่เคยจัดทำกันมา ในปี 2545 เริ่มมีการกำหนดกระบวนการหลักของแต่ละงาน แต่ไม่ได้กำหนดออกมาในภาพรวมของโรงพยาบาลทั้งโรง ในปี 2548 ได้มีการนำเอาการวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องวิเคราะห์โซ่ร้อยค่านิยม จึงได้มีการกำหนดกระบวนการของทั้งโรงพยาบาลออกมาที่เป็นกระบวนการหลักที่ให้ผู้ป่วยโดยตรง(น้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระบวนการสนับสนุนที่ช่วยให้งานบริการผู้ป่วยทำได้ดี(น้ำมันหล่อลื่น)

                     การวิเคราะห์กระบวนการนี้มองจากตัวบริการและตัวผู้รับบริการที่มาหาเราตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนนั้นมีกระบวนการอะไรอยู่บ้าง กระบวนการหลักที่ได้ก็มีการรับ การประเมิน การดูแล การจำหน่ายและการติดตาม ส่วนกระบวนการสนับสนุนก็มีเรื่องการบริหารงบประมาณ สารสนเทศและเวชระเบียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พัสดุ ในส่วนของการรับ ก็มีเรื่องการรับผู้ป่วยเข้ากระบวนการรักษามีทั้งส่วนที่เป็นห้องบัตรและส่วนที่เป็นone stop service เดิมใช้การสื่อสารกันด้วยเวชระเบียนกระดาษก็ปรับมาเป็นเวชระเบียนอิเล็กโทรนิกส์ มีการตรวจสอบสิทธิเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ การประเมิน เริ่มจากการประเมินเบื้องต้นจากห้องบัตร ศูนย์เปล กับจุดบริการต่างๆ มีการประเมินว่าจะส่งไปจุดบริการไหน รวมถึงการประเมินความรีบด่วนในการรักษาของแต่ละจุดบริการหรือจะให้บริการแบบไหน การดูแล ก็เป็นการตัดสินใจว่าจะให้บริการแบบไหนแก่ผู้มารับบริการว่าจะส่งเสริม ป้องกัน รักษาหรือฟื้นฟู  จะในหรือนอกโรงพยาบาล รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของโรคและการเลือกวิธีการรักษาได้เหมาะสม การจำหน่าย เป็นการวางแผนว่าจะให้ผู้รับบริการไปไหนต่อเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาหรือดูแลแล้ว ว่าจะส่งไปรักษาต่อที่อื่นหรือจะให้กลับบ้าน ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการกลับไปดูแลตนเองหรือฟื้นฟูสภาพตนเองได้ถูกต้อง  การติดตาม ดูว่าจะนัดมาตรวจซ้ำเมื่อไหร่ จะต้องออกไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชนไหม จะต้องตามไปดูผลการรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่ส่งไปรักษาหรือไม่  ซึ่งในกระบวนการหลักดังกล่าวนี้จะมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการอะไรบ้าง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 38116, เขียน: 11 Jul 2006 @ 12:52 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 12:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)