• ถนนเส้นสวย ถูกปูด้วยพรมดอกไม้กระจ่างตา
  • สองข้างทางถูกประดับประดาด้วยความเขียวขจีของหมู่มวลไม้ธรรมชาติ
  • ถนนสวยเกินกว่าจะเหยียบย่ำเท้าไป
  • อยากแปลงกายเป็นผีเสื้อน้อย โบกบินไปเที่ยวชมให้สุดสวน สุดโลก
  • จะมีสักกี่เส้นทาง ที่ชีวิตเราผันผ่าน และโรยด้วยกลีบดอกไม้เช่นนี้