สัญญลักษณ์ในหลวง "ภปร" 

            หลังจากที่ผมได้เผยแพร่สัญญลักษณ์ในหลวงลักษณะต่างๆ ในบล๊อกนี้ไปแล้ว ได้แก่เหรียญทรงผนวช  เหรียญที่ระลึกทั่วไปและเหรียญคู่ในหลวง-ราชินี  ผมจำได้ว่าผมได้เก็บสัญญลักษณ์ในหลวงอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจไว้ คือ สัญญลักษณ์"ภปร"ที่มีอยู่หลายแบบ 

            สัญญลักษณ์ "ภปร"นี้  ผมใช้เหน็บติดปกเสื้อนอก  เวลาเข้าไปประชุมในรัฐสภาหรือที่ประชุมต่างๆ อยู่เสมอ มีคุณค่าและเป็นสิริมงคลสำหรับผมอย่างยิ่งครับ