แจ้งข้าว!!!!!!!  สำหรับข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 . ให้ทุกท่านเข้าไปตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7  ตั้งแต่ วันที่ 29  กรกฎาคม  -  6  สิงหาคม  2553   ซึ่งระบบจะปิดรับตรวจเช็คข้อมูลและจะเปิดตามปฏิทินหน้าเว๊ปค่ะ  ซึ่งคิดว่า คุณครูบางท่านไม่เคยเห็นหน้าตาหรือทะเบียบประวัติของตัวเองตั้งแต่บรรจุมา ว่าัข้อมูลอะไร ข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญเมื่อเกษียณอายุ ดังนั้นขอให้ทุกท่านเข้าไปเช็คตรวจสอบความเป็นปัจจุบันด้วยนะค่ะ

    www.cmss-otcsc.com 

    การเข้าไปดูต้องใช้ วันเดือนปีเกิด พิมพ์ด้วยเลขอารบิก  เช่น  เกิดวันที่   15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ก็ต้อง พิมพ์  01012540  ในช่องวันเดือนปีเกิด  ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน  xxxxxxxxxx ในช่องถัดไป  เมื่อเข้าหน้า ก.พ.7 ของตนเองแล้วให้คลิ๊กตรวจสอบหรือจะปริ้นเอกสารต้องเข้ารหัสอีกครั้ง  โดยใช้วันเดือนปีเกิดและต่อด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะค่ะ เช่น  01012540xxxxxxxxxx ที่นี่เราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ แก้ไขใน ก.พ. 7 ในอิเล็คทรอนิกส์ขั้นต้น  แต่ทั้งนี้เราต้องอย่าลืมแจ้งเขต เพื่อแก้ไขต้นฉบับที่เขตพื้นที่ด้วยนะคะ่  เพราะเขตจะได้นำเอกสารให้บริษัททำการแก้ไขอีกครั้งค่ะ