การนำองค์กรของโรงพยาบาลบ้านตาก

โรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสุขภาพดี

          การนำองค์กรของโรงพยาบาลบ้านตาก เริ่มชัดเจนในปี 2540 ด้วยการใช้นโยบาย 4C และในปี 2542 มีการกำหนดปรัชญาของโรงพยาบาลขึ้นมาคือโรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสุขภาพดี ในปี 2544 ได้มีการร่วมกันทำวิสัยทัศน์ที่หาดนางรำ ชลบุรี พร้อมทั้งกำหนดคำขวัญ ความหมายของโลโก้ พันธกิจ ในปี 2545 มีการกำหนดค่านิยมโดยใช้หลักธรรมภิบาล นโยบายคุณภาพ นโยบายด้านความปลอดภัย ในปี 2548 ได้มีการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรจากผู้มาศึกษาดูงาน จากงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สรุปได้เป็นวัฒนธรรมโรงพยาบาลบ้านตาก ผ่านตัวอักษร 6 ตัวกับอีก 1 คำคือ BANTAK+Hospitality  โดยขับเคลื่อนองค์กรผ่านวัฒนธรรมโรงพยาบาลบ้านตากและกำหนดความสามารถหลัก(Core competency) ของทุกคนในโรงพยาบาลต้องมี 5 ประการ ในการขับเคลื่อนการนำองค์กรเราใช้ทั้งแนวดิ่งผ่านทางการประชุมกบร,ประชุมเจ้าหน้าที่และแนวราบโดยผ่านศูนย์คุณภาพ ทีมคร่อมหน่วยงาย เสียงตามสายและการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM



ความเห็น (0)