DM

DM
ดิฉัน นางดวงรัตน์ รักศักดิ์ศรี มีความสนใจในด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบา ล และการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีแผลที่เท้าและติดเชื้อง่าย รักษาได้ยาก บางครั้งแพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิตได้ง่าย จนทำให้เสียชีวิตได้ ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิก Blog ทุกท่าน ติดต่อที่ ผ่าน DM Paolo 01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Foot Care Clinicความเห็น (0)